Volg ons op:

Koop Amsterdam

Volg ons op:

De notaris

Voor de koop of verkoop van een perceel moet u altijd bij de notaris langs. De notaris zorgt er via een aantal stappen voor dat de verkoop van een perceel ook juridisch wordt vastgelegd.

Onderzoek en opmaken koopakte

Bij het Kadaster onderzoekt de notaris of de verkoper de rechtmatige eigenaar is, of er hypotheken of beslagen op het perceel rusten en of eventuele bijzondere rechten of beperkingen op het perceel van toepassing zijn. Daarna maakt hij een akte van levering op en stuurt deze ter controle en goedkeuring naar de koper en verkoper.

Ondertekenen koopakte

Op de dag van ondertekening raadpleegt de notaris nog een keer de kadastrale en hypothecaire registratie om te controleren of er niets gewijzigd is. Op deze manier wordt bijvoorbeeld voorkomen dat iemand zijn perceel verkoopt terwijl er beslag is gelegd op zijn perceel. 

Registratie van de akten bij het Kadaster

Nadat de akte is ondertekend door de koper, verkoper en notaris stuurt de notaris een afschrift van de akte naar het Kadaster. Het Kadaster controleert of alle benodigde gegevens in de akte staan en neemt de akte op in het kadastrale register. Pas als dit is gebeurd, bent u juridisch eigenaar van een perceel.

Betaling koopsom

De notaris ontvangt een bericht als het Kadaster de akte heeft geregistreerd. Hij controleert dan nog een keer of zich geen bijzonderheden hebben voorgedaan, zoals bijvoorbeeld een beslaglegging. Is dit niet het geval dan kan de notaris de koopsom, die u voorafgaand aan de ondertekening van de akte aan de notaris in beheer hebt gegeven, uitbetalen.

Kennisgeving

Met een kennisgeving laat het Kadaster u weten dat uw gegevens in de Basisregistratie Kadaster zijn gewijzigd.