Privacy

Bij Kavel Platform B.V. hechten wij veel waarde aan uw privacy. Door middel van deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zullen uw persoonsgegevens te allen tijde verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn vermeld of daarmee verenigbaar zijn. Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor dit doeleinde, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

I. Websitebezoekers

Wij verzamelen via onze website kavelplatform.nl verschillende persoonsgegevens van onze websitebezoekers.
Informatie aanvragen

Onze website biedt een contactformulier. Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen nadat u uw gegevens in dit contactformulier heeft achtergelaten. Om u goed van dienst te zijn, vragen wij u om enkele persoonsgegevens in te vullen,.

Het contactformulier zendt ook automatisch uw IP-adres mee, zodat wij kunnen controleren of uw gegevens niet worden misbruikt. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens tijdens een telefoongesprek, verwijzen wij u naar “Telefonisch contact”.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op uw computer (of smartphone) worden geplaatst, die op een later moment weer kunnen worden herkend door onze website. U kunt deze cookies automatisch weigeren of verwijderen door uw browser hier op in te stellen. Meer informatie over onze cookies treft u aan in onze cookieverklaring.

II. Grondbezitters en geïnteresseerde investeerders

Contact

Indien u interesse heeft in onze producten en diensten, dan staan wij u graag telefonisch te woord. We kiezen graag voor een persoonlijke benadering, dus is het mogelijk dat wij ook telefonisch contact met u opnemen om u attent te maken op onze producten en diensten. In dit kader verwerken wij uw naam en telefoonnummer, zoals u aan ons heeft verstrekt of wij hebben geraadpleegd via een openbaar register, zoals de Kamer van Koophandel. Het kan ook voorkomen dat wij uw e-mailadres of adresgegevens gebruiken om contact met u op te nemen en om op uw verzoek informatie toe te zenden.

Telefonisch contact

Kavel Platform B.V. kan telefoongesprekken opnemen voor trainings- en beoordelingsdoeleinden en voor de uitvoering van en aanloop naar een overeenkomst. U wordt hierover ook geïnformeerd ten tijde van het telefoongesprek en voordat de opname start. Het opgenomen telefoongesprek zal niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden en zal binnen maximaal drie maanden worden verwijderd, tenzij er op dat moment sprake is van een geschil of er een langere bewaartermijn geldt op basis van een wettelijke verplichting.

Om na te kunnen gaan welk product of dienst van Kavel Platform B.V. het beste bij u past en u een aanbieding op maat te kunnen doen, kunnen wij om aanvullende persoonsgegevens vragen, zoals bijvoorbeeld het bedrag dat u wenst te investeren of de waarde van de grond die u in bezit heeft. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Dit kan echter tot gevolg hebben dat wij bepaalde diensten niet (of niet optimaal) kunnen verlenen.

Indien u aangeeft op dit moment geen gebruik te willen maken van onze diensten, dan zullen we uw gegevens gedurende 12 maanden (of een periode van uw voorkeur) bewaren. Na deze periode zullen wij nogmaals contact met u opnemen. Als u aangeeft ook in de toekomst niet geïnteresseerd te zullen zijn in onze producten en diensten, zullen wij uw gegevens verwijderen in lijn met een regulier verzoek tot verwijdering zoals bedoeld onder het kopje “Uw rechten”.

III. Delen van uw gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel delen met andere partijen indien wij hiervoor uw toestemming hebben, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of indien wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Het kan ook voorkomen dat wij vanwege enorme drukte genoodzaakt zijn uw gegevens te verstrekken aan een aan Kavel Platform B.V. gelieerde partij om u toch van dienst te kunnen zijn. Wij zullen u hierover altijd van tevoren informeren en om uw toestemming vragen.

IV. Uw rechten

Omdat wij bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen, heeft u het recht om ons te verzoeken om inzage, aanpassing of verwijdering van uw gegevens. U kunt ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken, om bezwaar te maken tegen deze verwerkingen en om uw persoonsgegevens in een elektronisch bestand aan u (of een bedrijf naar uw keuze) te laten overdragen.

Wij zullen binnen maximaal één maand reageren op uw verzoek. Afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan, kunnen wij deze termijn met twee maanden verlengen. Hierover zullen we u tijdig informeren. U dient er rekening mee te houden dat wij uw verzoek in bepaalde gevallen kunnen afwijzen. U heeft dan de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en om beroep bij de rechter in te stellen.

Indien de verwerking enkel is gebaseerd op uw toestemming daartoe, kunt u deze toestemming altijd intrekken. Kavel Platform B.V. zal deze specifieke verwerking vanaf dat moment stopzetten.

V. Algemene Voorwaarden Kavel Platform B.V.

Voor meer informatie over onze diensten verwijzen wij u ook naar de Algemene Voorwaarden van Kavel Platform B.V., deze staan vermeld op onze website kavelplatform.nl.
VI. Contact
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Kavel Platform B.V.