Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.kavelplatform.nl (hierna: de website). Door de website te bezoeken en/of de informatie van de website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Algemene informatie

Op de website staat uitsluitend algemene informatie om belangstellenden informatie over Kavel Platform te verstrekken. Dit betekent dat de informatie op de website niet voor uw persoonlijke situatie is geschreven. Wilt u graag een persoonlijk advies? Neem dan contact met ons op, u kunt een e-mail sturen naar info@kavelplatform.nl

Bereikbaarheid website

Kavel Platform zorgt ervoor dat de website zo veel mogelijk beschikbaar is. Toch kan het gebeuren dat de website tijdelijk niet bereikbaar is. Kavel Platform is niet aansprakelijk als u daardoor schade lijdt.

Informatie op website

De website is zorgvuldig samengesteld op basis van betrouwbare bronnen. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de website niet (meer) klopt. Kavel Platform staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie en is niet aansprakelijk als u daardoor schade lijdt. Er kunnen dan ook geen rechten aan de informatie van de website worden ontleend.

Informatie gebruiken

Alle informatie op de website is van Kavel Platform, u mag geen informatie van de website kopiëren, downloaden, publiceren, verspreiden of verveelvoudigen zonder eerst schriftelijke toestemming te vragen van Kavel Platform u mag wel informatie van de website afdrukken en/of downloaden voor eigen gebruik.

Informatie van derden

Kavel Platform is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van links naar websites van derden.

Wijzigingen

Kavel Platform kan de informatie van de website zonder vooraankondiging en op ieder moment aanpassen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Kavel Platform, haar directie, haar adviseurs en andere bij Kavel Platform betrokkenen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte negatieve gevolgen die eventueel zouden kunnen ontstaan. Niemand is gemachtigd in verband met deze website informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen, die niet op deze website zijn opgenomen. Op dergelijke informatie of verklaringen dient niet te worden vertrouwd als zijnde verstrekt of afgelegd door Kavel Platform B.V..