Notaris en fiscale voordelen

De notaris

Voor de koop of verkoop van een perceel moet u altijd bij de notaris langs. De notaris zorgt er via een aantal stappen voor dat de verkoop van een perceel ook juridisch wordt vastgelegd.

Onderzoek en opmaken koopakte

Bij het Kadaster onderzoekt de notaris of de verkoper de rechtmatige eigenaar is, of er hypotheken of beslagen op het perceel rusten en of eventuele bijzondere rechten of beperkingen op het perceel van toepassing zijn. Daarna maakt hij een akte van levering op en stuurt deze ter controle en goedkeuring naar de koper en verkoper.

Ondertekenen koopakte

Op de dag van ondertekening raadpleegt de notaris nog een keer de kadastrale en hypothecaire registratie om te controleren of er niets gewijzigd is. Op deze manier wordt bijvoorbeeld voorkomen dat iemand zijn perceel verkoopt terwijl er beslag is gelegd op zijn perceel. 

Registratie van de akten bij het Kadaster

Nadat de akte is ondertekend door de koper, verkoper en notaris stuurt de notaris een afschrift van de akte naar het Kadaster. Het Kadaster controleert of alle benodigde gegevens in de akte staan en neemt de akte op in het kadastrale register. Pas als dit is gebeurd, bent u juridisch eigenaar van een perceel.

Betaling koopsom

De notaris ontvangt een bericht als het Kadaster de akte heeft geregistreerd. Hij controleert dan nog een keer of zich geen bijzonderheden hebben voorgedaan, zoals bijvoorbeeld een beslaglegging. Is dit niet het geval dan kan de notaris de koopsom, die u voorafgaand aan de ondertekening van de akte aan de notaris in beheer hebt gegeven, uitbetalen.

Kennisgeving

Met een kennisgeving laat het Kadaster u weten dat uw gegevens in de Basisregistratie Kadaster zijn gewijzigd.

Belastingdienst

Net zoals bijvoorbeeld spaargelden en een aandelenportefeuille, zult u het aankoopbedrag van de grond op moeten geven in box 3. Hierover wordt (boven de vrijstelling) 1,2% vermogensrendementsheffing geheven. Voor de hoogte van uw totale inkomstenbelasting heeft dit geen invloed.

U heeft namelijk een andere vermogenspositie, zoals spaargeld, omgezet in een kavel. Het totaal van uw vermogen is hiermee niet gewijzigd.

Bestemmingswijziging

Er is een verschil of een kavel privé aankoopt of bijvoorbeeld via een eenmanszaak of een B.V.. Onafhankelijk of u privé of zakelijk hebt aangekocht krijgt u na een bestemmingsplanwijziging een WOZ beschikking. Zolang de bestemming nog landbouwgrond is bent u hiervoor vrijgesteld.

Als u de grond na bestemmingsplanwijziging verkoopt en u heeft privé geïnvesteerd dan is de winst vrij van belasting. Als u via een B.V. heeft aangekocht dan wordt de winst een onderdeel van de ondernemingswinst en moet u hierover vennootschapsbelasting betalen.

Bij een privé investering (dit geld ook bij een eenmanszaak) heeft u bij een verkoop met winst (bijvoorbeeld bij een bestemmingswijziging) wel te maken met een vermogensgroei. Dit heeft gevolgen voor uw aangifte in box 3.

Fiscale voordelen

Wilt u uw kinderen en/of kleinkinderen een perceel schenken? Dan is het handig als u weet welke fiscale regels daarvoor gelden. Want schenken wordt nog leuker als u niet te veel belasting betaalt.

Als u schenkt, vermindert uw vermogen en betaalt u daarover minder belasting. Uw volwassen kind kan die schenking tot een bepaald bedrag belastingvrij op zijn rekening laten bijschrijven. Als u dat elk jaar doet, kan het fiscale voordeel flink oplopen. Bovendien hoeft er over de bedragen die u nu schenkt straks geen erfbelasting betaald te worden.

Voor meer informatie over belastingvrij schenken verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst.