Kavel kopen of verkopen

Kavel kopen of verkopen

Kavel Platform is een platform dat vraag en aanbod van grondpercelen en kavels bij elkaar brengt.

Grondeigenaren en makelaars kunnen via Kavel Platform grondpercelen en kavels op een overzichtelijke en transparante wijze aanbieden. Kavel Platform brengt geïnteresseerden in contact met de aanbiedende partij.

Kavel Platform heeft een ruim aanbod aan gronden en kavels verspreid over heel Nederland. Op onze marktplaats kunt u het aanbod zien.

Missie en doel van Kavel Platform

Wij vinden dat grond eenvoudig en goedkoop van eigenaar moet kunnen veranderen. Kavel Platform is de grootste marktplaats voor grondpercelen en wil dat ook blijven. Daarom maken wij het steeds makkelijker om grond te kopen en te verkopen. Ook zorgen wij dat steeds meer belangstellenden Kavel Platform weten te vinden en gebruiken.

Kavel kopen?

Een potentiële koper of een serieus geïnteresseerde voor een perceel kan dit via een vrijblijvend bod kenbaar maken. De gegevens worden door Kavel Platform automatisch via e-mail doorgegeven aan de betreffende grondeigenaar of makelaar. De grondeigenaar of makelaar neemt vervolgens rechtstreeks contact op zonder tussenkomst van Kavel Platform. Kavel Platform brengt het contact tot stand, maar is geen partij bij een mogelijke transactie. Zie verder onze voorwaarden.

Bent u van plan om te reageren op een perceel? Dan adviseren wij u altijd navraag te doen bij de betreffende gemeente over de mogelijke bestemmingen. De gegevens zoals vermeld in het Kadaster kunnen namelijk afwijken van het bestemmingsplan. Ook kunt u meer informatie opvragen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Kavel verkopen?

Grondeigenaren en makelaars kunnen grondposities direct plaatsen op onze website.Ook kunt u contact met ons opnemen voor de plaatsing van percelen.

Kavel Platform controleert altijd de gegevens bij het kadaster, zodat het perceelnummer, locatie, grootte en bestemming overeenkomen met de gegevens van het kadaster op het moment van plaatsing. Kavel Platform plaatst de percelen op deze website binnen 5 werkdagen nadat ze zijn aangeboden.

Wat kost een plaatsing?

Kavel Platform vraagt voor haar dienstverlening en plaatsing van één advertentie een eenmalige vergoeding van € 150,- (inclusief btw). Wilt u na plaatsing van de advertentie een wijziging aanbrengen? Dan vragen wij een vergoeding van € 50,- (inclusief btw) per wijziging.